top of page

Nếu người nói nhiều kinh,
Không hành trì, phóng dật;
Như kẻ chăn bò người,
Không phần Sa môn hạnh. 

KINH PHÁP CÚ

Diễn giải kinh

​“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”...

Chung tay với chúng tôi

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đóng góp cho kinhphapcu.vn. Tôi là một người học Phật tại gia. Khi làm website kinhphapcu.vn, tâm nguyện của tôi là đưa những giáo lý, lời dạy của đức Phật tiếp cận đến nhiều người 1 cách đơn giản nhất

bottom of page