top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 54,55 - ĐẠI ĐỨC ĀNANDA VẤN ĐẠO

Đã cập nhật: 22 giờ trước

54. “Na pupphagando paṭivātam eti, Na candanaṃ tagaramallikā vā; Satañ ca gandho paṭivātam eti, Sabbā disā sappuriso pavāyati”.

​54. Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời.

55. “Candanaṃ tagaraṃ vā’pi, Uppalaṃ atha vassikī; Etesaṃ gandhajātānaṃ, Sīlagandho anuttaro”.

​55. Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý,

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng.


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sāvatthī, để giải đáp câu hỏi của Đại đức Ānanda.


Tương truyền rằng: Một buổi chiều nọ, Đại đức ngồi nơi thanh vắng, bỗng tự

nghĩ rằng Đức Thế Tôn có nói: “Căn hương (thọ), tâm hương và hương hoa là ba thứ

hương cao thượng”. Nhưng ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió chớ không có

hương nào mà bay ngược gió cả. Không biết có loại hương nào mà bay xuôi gió, bay

ngược gió cũng được, hay bay cả hai chiều gió đều được cả chăng?

Rồi Đại đức lại tính thầm: “Ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công, để về hỏi

Đức Bổn Sư là hơn”.


Thế rồi, Đại đức về nơi cư ngụ của Đức Bổn Sư và bạch hỏi Ngài. Đoạn nầy

trong kinh có ghi chép rằng: Khi ấy trong buổi chiều, Đại đức Ānanda từ chỗ tịnh cư

đứng dậy, về gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến gần bèn bạch với Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, có ba thứ hương, mà hương của nó chỉ bay thuận theo chiều gió,

chớ không bay nghịch chiều gió. Thế nào là ba? Hương của rễ, hương của lõi và

hương của hoa là ba giống có hương, mà hương nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ

không bay nghịch chiều gió. Bạch Ngài, chẳng hay có giống hương nào mà hương của

nó bay thuận chiều gió, nghịch chiều gió, hay bay thuận và nghịch theo chiều gió

được chăng?


Khi ấy, Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Nầy Ānanda! Có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió ngược

cũng đều bay được cả.

- Bạch Ngài! Thế nào là có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió

ngược hay cả gió xuôi gió ngược đều được cả.- Nầy Ānanda! Ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một nữ nhân hay nam

nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp,

tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là

người có Giới đức là người có thiện pháp. Tâm đã dứt bỏ sự bỏn xẻn, sự nhiễm ô. Tuy

còn tại gia mà có tâm dứt bỏ, xả thí, thỏa thích trong sự bố thí không nhơ bợn, biết

thông cảm đến người xin, hoan hỷ chia xớt vật thí đến tất cả mọi người. Thì từ nơi

thôn quê hay thành thị đó, cho đến các phương hướng, chư Sa môn và Bà la môn hằng

ca tụng rằng: “Nơi chốn thôn quê hoặc thành thị đó, có nữ nhân ấy, có nam nhân ấy là

người quy y Phật… hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người”. Nầy Ānanda, đó là

giống hương mà hương của nó bay xuôi chiều gió, bay xuôi lẫn ngược chiều gió vậy.

Giải xong, Đức Bổn Sư thuyết lên hai bài kệ:

54. “Na pupphagando paṭivātam eti, Na candanaṃ tagaramallikā vā; Satañ ca gandho paṭivātam eti, Sabbā disā sappuriso pavāyati”.

​54. Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời.

55. “Candanaṃ tagaraṃ vā’pi, Uppalaṃ atha vassikī; Etesaṃ gandhajātānaṃ, Sīlagandho anuttaro”.

​55. Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý,

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng.325 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page