top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 165 - THIỆN NAM TIỂU KA LÁ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Attanā va kataṃ pāpaṃ, Attanā saṃkilissati; Attanā akataṃ pāpaṃ, Attanā va visujjhati; Suddhi asuddhi paccattaṃ, Nāñño aññaṃ visodhaye”.

"Tự mình, điều ác làm,

Tự mình làm nhiễm ô,

Tự mình không làm ác,

Tự mình làm thanh tịnh.

Tịnh, không tịnh tự mình,

Không ai thanh tịnh ai !"


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihāra (Tịnh xá Kỳ Viên), đề cập đến Cận sự nam Cūḷakāla (Tiểu Ka Lá).


Tương truyền rằng: Cận sự nam Cūḷakāla là người tinh cần nghe Pháp, ông trú

trong trong thành Sāvatthī (Xá Vệ),vào ngày Trai giới, ông đến tịnh xá nghe Pháp

suốt đêm, đến sáng mới trở về nhà.


Lần nọ, cũng vào ngày Trai giới, ông đến chùa nghe Pháp, trong đêm ấy có bọn

cướp đào hang ngầm vào nhà một gia chủ nọ, bị gia chủ phát giác, chúng bỏ chạy tứ

tán, một tên cướp chạy đến trước mặt của ông Thiện nam quăng bỏ lại gói đồ, khi ông

vừa ra đến bờ hồ múc nước súc miệng rửa mặt. Câu chuyện này diễn tiến cũng giống

như chuyện Mahākāḷa.


Những người rượt đuổi bọn cướp thấy tang vật trước mặt ông Thiện nam, nghi

ngờ vị ấy là kẻ trộm, bắt lấy và đánh đập ông. Khi ấy có nhóm nữ tỳ đi đến bờ hồ múc

nước, thấy được việc ấy, đã can ngăn rằng: “Ông chủ ơi, đừng đánh nữa, người này

không làm việc trộm cắp như thế đâu!”.


Nhóm nữ tỳ ấy đã phân giải rõ ràng về Giới hạnh của Cūḷakāla và Cận sự nam

ấy được buông tha. Cūḷakāla đi vào trong tịnh xá trình bày với chư Tỳ khưu về

chuyện ấy:


- Bạch các Ngài! Con vừa mới bị người ta đánh gần chết, nhờ có các cô tỳ nữ ấy

mà con được sống sót đây.


Chư Tỳ khưu mang câu chuyện bạch trình Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng:


- Này các Tỳ khưu, Thiện nam Cūḷakāla nhờ các nữ tỳ đội nước biện hộ và cũng

do chính mình không làm tội mà được toàn mạng. Quả thật, đã gọi là chúng sanh thì

phải theo cái công lệ: tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, rồi tự mình sa xuống ác đạo,

Địa Ngục và cũng tự mình làm lành, tự mình thanh tịnh mà sanh lên nhàn cảnh và giải

thoát Níp Bàn.


“Attanā va kataṃ pāpaṃ,  Attanā saṃkilissati; Attanā akataṃ pāpaṃ, Attanā va visujjhati;  Suddhi asuddhi paccattaṃ, Nāñño aññaṃ visodhaye”.

"Tự mình, điều ác làm,

Tự mình làm nhiễm ô,

Tự mình không làm ác,

Tự mình làm thanh tịnh.

Tịnh, không tịnh tự mình,

Không ai thanh tịnh ai !"91 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page