top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 377 - CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU

Đã cập nhật: 13 thg 7“Vassikā viya pupphāni, Maddavāni, pamuñcati. Evaṃ rāgañca dosañca, Vippamuñcetha bhikkhavo”.

"Như hoa vassikà,

Quăng bỏ cánh úa tàn,

Cũng vậy vị Tỷ-kheo,

Hãy giải thoát tham sân."


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana thuyết ra, khi đề cập đến 500

vị Tỳ khưu.


Tương truyền rằng: Nhóm Tỳ khưu đó học đề mục nghiệp xứ với Bậc Đạo Sư

rồi vào rừng hành Sa Môn Pháp, thấy cành hoa lài nở ra từ sáng, đến chiều thì đã tàn

rụng khỏi cuống, đồng khởi lên sự suy nghĩ rằng:


“Chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như tham, sân... trước khi hoa lài

rụng khỏi cuống”.


Bậc Đạo Sư thả Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của 500 vị Tỳ

Khưu ấy, Ngài hiện đến phán dạy rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu, lẽ thường vị Tỳ khưu nên tinh cần để thoát khỏi khổ luân hồi

như cánh hoa rụng khỏi cuống vậy.


Rồi từ Hương Thất, Ngài phóng hào quang đến trước mặt những vị ấy.15 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page