top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 327 - THỚT TƯỢNG PĀVERAKA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Appamādaratā hotha Sa cittaṃ anurakkhattha Dugga uddharathattānaṃ Paṃke sanno va kuñjaro”.

"Hãy vui không phóng dật, Khéo phòng hộ tâm ý. Kéo mình khỏi ác đạo, Như voi bị sa lầy."


Bậc Đạo Sư khi trú tại Jetavana, đề cập đến tượng Pāveraka của Quốc Vương Pasenadi, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Được nghe rằng: Tượng ấy đã hết sức mạnh vì đã già nua, một hôm đi xuống hồ

tắm bị mắc lầy không còn đủ sức để vươn lên khỏi bùn lầy. Mọi người thấy vậy bàn

tán xôn xao: “Tượng nầy chưa kiệt sức”. Sự kiện nầy thấu đến tai Đức vua, Ngài

truyền lệnh cho người quản tượng “đi cứu tượng khỏi đầm lầy”. Ông cho đánh chiêng

trống lên như đang sẵn sàng lâm trận. Tượng nổi hăng rút chân ra khỏi đầm lầy. Chư

Tỳ khưu thấy sự việc nầy về bạch trình với Bậc Đạo Sư. Ngài phán rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Tượng ấy cố gắng rút mình ra khỏi đầm lầy. Cũng vậy, các

ngươi hãy tinh cần rút ra khỏi đầm lầy phiền não, cho nên các ngươi hãy nổ lực như

con tượng ấy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

327. Các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm,

hãy rút mình ra khỏi đầm lầy như vậy.26 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

1件のコメント


ゲスト
2022年11月03日

ôi hay quá shadu!


いいね!
bottom of page