top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 155,156 - ĐẠI PHÚ PHÁ SẢN

Đã cập nhật: 13 thg 7

“Acaritvā brahmacariyaṃ, Aladdhā yobbane dhanaṃ; Jiṇṇakoñcāva jhāyanti, Khīṇamaccheva pallale”.

​155. Lúc trẻ, không Phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền.

Như cò già bên ao,

Ủ rũ, không tôm cá.

“Acaritvā brahmacariyaṃ, Aladdhā yobbane dhanaṃ; Senti cāpātikhīṇāva, Purāṇāni anutthunaṃ”.

​156. Lúc trẻ không phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền;

Như cây cung bị gẫy,

Thở than những ngày qua.Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Isipatane migadāye (rừng Lộc Giả), đề cập đến con trai ông Bá hộ Mahādhana (Cự Phú).


Tương truyền rằng: Công tử này sanh ra trong một gia đình cự phú trong thành

Bārāṇasī (Ba La Nại), giàu có đến tám trăm triệu đồng vàng. Song thân của Công tử

đã nghĩ rằng: “Gia tộc ta có đại tài sản, ta sẽ giao lại cho con ta, nó sẽ tiêu xài thoải

mái, không cần phải làm việc gì khác”.


Thế là, ông bà Bá hộ rước thầy về dạy cho Công tử ca, hát, đờn, kèn, v.v… (ca

vũ nhạc).


Cũng vào thời ấy, trong thành Bārāṇasī ấy cũng có một gia tộc Bá hộ khác, cũng

có gia sản là tám trăm triệu đồng vàng, gia tộc này cũng chỉ có độc nhất một nàng

Tiểu thư, hai ông bà Bá hộ này lại cùng có sự suy nghĩ như Bá hộ trên nên chỉ cho

Tiểu thư học khiêu vũ cùng với hoà tấu.


Đến tuổi thành nhơn, Công tử và Tiểu thư này được phối ngẫu thành vợ chồng,

và một thời gian sau, cả song thân của hai người đều qua đời, hai phần tài sản từ đó

được nhập chung về một nhà, tổng cộng là một trăm sáu mươi triệu đồng tiền vàng.


Công tử thường xuyên vào hầu Đức vua, mỗi ngày là ba lần. Bọn du đãng trong

thành nghĩ rằng: “Nếu mà Công tử này trở nên nghiện rượu, thì có lẽ bọn mình sẽ

sung sướng lắm! Vậy ta hãy tìm cách tập cho Công tử chè chén, nhậu nhẹt”.


Thế rồi, họ mang theo rượu ngon, thịt béo, muối hột, bọc trong một chéo vải, và

lấy thêm gia vị như củ hành, v.v… ra ngồi bên đường, đón chờ Công tử đi vào triều

chầu Đức vua. Khi thấy dạng Công tử đi đến, bọn du thủ du thực bắt đầu uống rượu,

bỏ muối hột vào miệng, cắn một củ hành rồi đồng thanh nói:


- Chúc Công tử tiểu chủ sống lâu trăm tuổi! Nhân dịp này, chúng tôi ăn uống để

chúc mừng Công tử.


Được nghe mấy lời của bọn du thực, lúc đi trở về, Công tử hỏi người chuốc

rượu:


- Họ uống nước gì thế?- Thưa ông chủ, đó là một thứ nước giải lao!

- Nước ấy có ngon ngọt không?

- Thưa ông chủ, trong cõi nhân gian này, không có thứ nước nào nên uống cho

bằng nước ấy cả!

- Nếu vậy, thì ta cũng phải uống nước ấy mới được.


Thế rồi, Công tử cho người mang rượu đến và tập uống lần lần, từng chút.

Không bao lâu, bọn du thực biết tin Công tử đã ghiền rượu, chúng đến tháp tùng Công

tử. Công tử có đi đâu, chúng cũng đi theo đông đủ, lúc thì một trăm, lúc thì hai trăm.

Công tử cho mang theo rượu, uống cho đã rồi ngồi nơi nọ, nơi kia, cho chất tiền vàng

cao lên thành đống, vừa nhậu vừa bảo bộ hạ: “Lấy tiền này đi mua tràng hoa, lấy tiền

này mua hương...” và ban thưởng cho ca sĩ hay, vũ nữ và nhạc công giỏi, người một

ngàn, người hai ngàn đồng vàng…


Công tử tiêu pha hoang phí như vậy, chẳng bao lâu số tiền tám trăm triệu đồng

của riêng Công tử hết sạch. Vị quản gia cho biết:


- Thưa chủ! Tài sản của ông đã hết sạch rồi!

- Thế phần tài sản của vợ ta không có ư?

- Thưa ông chủ! Có ạ!

- Nếu vậy, hãy đem của ấy lại cho ta tiêu xài!


Thế là số tài chánh sau này cũng bị Công tử phung phí hết sạch, rồi lần lượt đến

ruộng vườn, đất cát, bò xe… Cho đến nồi đồng, mâm thau, dụng cụ, thảm chiếu, tọa

cụ… Tất cả đều bị Công tử đưa đi bán để lấy tiền ăn. Đến lúc tuổi già, gia tài khánh

kiệt, Công tử bán luôn ngôi nhà của mình, rồi bị chủ nhà mới đuổi ra khỏi nhà. Công

tử dắt vợ đi ngụ nhờ ở vách chái nhà người khác, cầm cái mai rùa đi khất thực xin ăn

cơm thừa canh cặn của người.


Thế rồi một hôm, Công tử đến trước cửa phước xá. Thấy Công tử thọ lãnh đồ ăn

thừa do các Tỳ khưu trẻ bố thí, Đức Bổn Sư mỉm cười. Trưởng lão Ānanda bèn hỏi

Ngài về lý do của cái cười nụ ấy. Đức Bổn Sư bèn giải rằng:


- Này Ānanda! Hãy nhìn xem vị Công tử con ông Đại Bá hộ ở kinh thành này đã

phung phí hết hai cái gia tài tám trăm triệu đồng vàng rồi dắt vợ đi xin ăn như thế kia!

Giá như lúc thiếu niên, Công tử đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm công

việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất Bá hộ ở thành này chẳng sai. Hoặc giả nếu Công tử

xuất gia hành đạo, ắt đắc quả A La Hán, vợ Công tử cũng đắc quả A Na Hàm…


Giá như lúc trung niên, đừng phung phí của cải, siêng năng, chăm làm việc, chắc

sẽ trở nên đệ nhị Bá hộ ở thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc sẽ đắc quả A

Na Hàm, vợ thì đắc Tư Đà Hàm.


Giá như lúc lão niên, đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm việc, chắc sẽ

trở nên đệ tam Bá hộ trong thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc sẽ đắc quả

Tư Đà Hàm, vợ thì đắc Tu Đà Hườn chẳng sai. Còn bây giờ Công tử đã bỏ cả tài sản

của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu

đói khát y như con cò già đứng dưới cái ao khô.Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:


“Acaritvā brahmacariyaṃ, Aladdhā yobbane dhanaṃ; Jiṇṇakoñcāva jhāyanti, Khīṇamaccheva pallale”.

​155. Lúc trẻ, không Phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền.

Như cò già bên ao,

Ủ rũ, không tôm cá.

“Acaritvā brahmacariyaṃ, Aladdhā yobbane dhanaṃ; Senti cāpātikhīṇāva, Purāṇāni anutthunaṃ”.

​156. Lúc trẻ không phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền;

Như cây cung bị gẫy,

Thở than những ngày qua.


41 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page