top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 264,265 - HATTHAKA TRỚ TRÊU

Đã cập nhật: 13 thg 7
264. “Na muṇḍakena samaṇo Abbato alikaṃ bhaṇaṃ Yechālobhasamāpanno Samaṇo kiṃbhavissati”.

"Đầu trọc, không Sa-môn

Nếu phóng túng, nói láo.

Ai còn đầy dục tham,

Sao được gọi Sa-môn ?"

265. “Yo ca sameti pāpāni Aṇuṃ thūlāni sabbaso Samitattā hi pāpānaṃ Samaṇo’ti pavucceti”.

"Ai lắng dịu hoàn toàn,

Các điều ác lớn nhỏ,

Vì lắng dịu ác pháp,

Được gọi là Sa-môn."


Pháp cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Hatthaka.


Tương truyền rằng: Mỗi khi tranh luận với ngoại đạo mà đuối lý thì Hatthaka đề

nghị rằng:


- Mấy người hãy đến nơi đó, vào giờ đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi với

nhau.


Thế rồi, vào giờ đó thầy đến nơi hẹn trước và nói với mọi người rằng:


- Hãy coi đó, nhóm ngoại đạo quá sợ tôi nên không dám đến, thấy chưa. Như

vậy, đủ chứng minh rằng họ chịu thua.


Hatthaka dùng cách trớ trêu như vậy mà xử sự với đối phương mỗi lần tranh luận

khi bị đuối lý, lẽ ra thì Hatthaka nên nhận mình thua.


Đức Bổn Sư nghe chuyện Hatthaka trớ trêu như thế, bèn cho gọi đến và phán hỏi

rằng:


- Nầy Hatthaka! Nghe nói thầy đã hành động như thế có thật chăng?

- Bạch Ngài! Có thật như vậy.

- Tại sao thầy làm như vậy? Người nói dối như thế, nếu đi đây đi đó với cái đầu

trọc thì không xứng danh là bậc Sa môn. Người nào làm yên lặng các ác pháp dầu nhỏ

hoặc lớn, người ấy mới thật sự là một Sa môn.


Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng:


264. “Na muṇḍakena samaṇo Abbato alikaṃ bhaṇaṃ Yechālobhasamāpanno Samaṇo kiṃbhavissati”.

"Đầu trọc, không Sa-môn

Nếu phóng túng, nói láo.

Ai còn đầy dục tham,

Sao được gọi Sa-môn ?"

265. “Yo ca sameti pāpāni Aṇuṃ thūlāni sabbaso Samitattā hi pāpānaṃ Samaṇo’ti pavucceti”.

"Ai lắng dịu hoàn toàn,

Các điều ác lớn nhỏ,

Vì lắng dịu ác pháp,

Được gọi là Sa-môn."67 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page