top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 171 - HOÀNG TỬ ABHAYA

Đã cập nhật: 13 thg 7"Etha passathimaṃ lokaṃ, Cittaṃ rājarathūpamaṃ; Yattha bālā visīdanti, Natthi saṅgo vijānataṃ”.

"Hãy đến nhìn đời này,

Như xe vua lộng lẫy,

Người ngu mới tham đắm,

Kẻ trí nào đắm say."


Kệ Pháp Cú này Ngài thuyết ra khi ngự tại Valuvana, gần thành Rājagaha, đề cập đến Hoàng Tử Abhaya.


Tương truyền rằng: Hoàng Tử Abhaya vâng lịnh Phụ vương ra biên cương dẹp

loạn, Ngài chiến thắng được giặc, ca khúc khải hoàn hồi triều ca. Đức vua Bimbisāra

vô cùng đẹp dạ, ban thưởng cho chàng được trị ngôi trong 7 ngày, ngoài ra còn ban

cho Vương Tử một nàng mỹ nữ tuyệt sắc, với tài vũ điêu luyện.


Hoàng Tử Abhaya thọ hưởng Vương Vị trọn bảy ngày, không hề rời Cung Vị mà

ra ngoài. Đến ngày thứ tám, chàng mới ra sông tắm, khi đi chàng mang theo cô vũ nữ

xinh đẹp ấy. Tắm xong, Hoàng Tử cùng với tuỳ tùng và nàng vũ nữ đến vườn Thượng

Uyển ngoạn cảnh và nghỉ ngơi tại nơi đó. Nàng vũ nữ đang biểu diễn nghệ thuật múa

hát của mình cho Vương Tử ngự lãm, chẳng may một ngọn độc phong xâm nhập vào

thân nàng, khiến nàng mệnh chung trong nháy mắt, cũng giống như nàng vụ nữ của

Đại Thần Santati, ngọn độc phong bén như lưỡi dao nhỏ, cắt đứt trái tim của nàng.

Hoàng Tử Abhaya vô cùng sầu não, tiếc thương nàng vũ nữ với vẻ đẹp diễm lệ của

nàng. Lòng Vương Tử ảo não, chàng suy nghĩ rằng:


- Ngoài Bậc Đạo Sư ra, không ai có thể làm cho ta hết sầu khổ được.


Chàng đi vào tịnh xá Veluvana, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi phải

lẽ. Đức Thế Tôn phán hỏi rằng:


- Này Vương Tử! Vì sao ngươi lại sầu não như thế?

- Bạch Thế Tôn! Con sầu não bởi tiếc thương nàng vũ nữ diễm lệ đã chết đi.

- Này Vương Tử! Nước mắt mà ngươi khóc cho nàng ấy khi nàng ấy chết đi, nếu

gom lại còn nhiều hơn cả nước trong bốn đại dương. Nhưng nào ngươi có thấu được

đâu.


Nghe như vậy, Hoàng Tử dịu bớt cơn sầu não, biết được tâm chàng với sầu khổ,

Đức Thế Tôn phán dạy tiếp rằng:


- Này Hoàng Tử! Ngươi chớ nên sầu khổ nữa, vì đó là nơi sa đoạ của ngu nhân.


Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn:


171. Đến đây, hãy nhìn thế gian này, như chiếc Long xa trang hoàng lộng lẫy.

Kẻ cuồng dại lặn hụp trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái.


"Etha passathimaṃ lokaṃ, Cittaṃ rājarathūpamaṃ; Yattha bālā visīdanti, Natthi saṅgo vijānataṃ”.

"Hãy đến nhìn đời này,

Như xe vua lộng lẫy,

Người ngu mới tham đắm,

Kẻ trí nào đắm say."18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page