top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 309,310 - THANH NIÊN KHEMAKA

Đã cập nhật: 1 ngày trước
309. “Cattāri ṭhānāni naro pamatto Āpajjati paradārūpasevī Apuññalābhaṃ na nikāmaseyyaṃ Nindaṃ tatiyaṃ nirayaṃ catuthaṃ”.

"Bốn nạn chờ đợi người,

Phóng dật theo vợ người;

Mắc họa, ngủ không yên,

Bị chê là thứ ba,

Đọa địa ngục, thứ bốn."

310. “Apuññalābho ca gati na pāpikā Bhītassa bhītāya ratī ca thoki lā Rājā ca dandaṃ garukaṃ paṇeti Tasmā naro paradāraṃ na seve”.

​"Mắc họa, đọa ác thú,

Bị hoảng sợ, ít vui.

Quốc vương phạt trọng hình.

Vậy chớ theo vợ người."Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến chàng thanh niên Khemaka.


Được nghe rằng: Thanh niên Khemaka đẹp trai, khiến nhiều nữ nhân mê mẩn,

rơi vào tay chàng. Một đêm nọ, quân lính bắt dẫn đến nhà vua. Đức vua không giam

giữ, thả về vì nể tình ông Đại triệu phú là cha chàng. Như vậy mà Khemaka cũng

chưa từ bỏ hành động tà quấy của mình. Chàng bị bắt cả ba lần và đều được thả về

như thế. Cuối cùng cha chàng phải dẫn chàng đến Bậc Đạo Sư, thỉnh cầu Ngài khuyên

dạy.


Sau khi giảng giải về hậu quả của sự tà hạnh vợ người, Ngài thuyết giảng kệ

ngôn rằng:


309. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội

khổ, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là ở khổ cảnh.


310. Sự gặt hái tội khổ cũng như số phận bất hạnh. Mỹ lạc của nam nhân và nữ

nhân đang run sợ quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Vì vậy

không nên lân la với vợ người.


Ðức Phật khơi dậy lương tri của Khema và chỉ cho chàng thầy lỗi lầm khi theo đuổi vợ người bằng Pháp Cú:

(309) Bốn nạn chờ đợi người,
Phóng dật theo vợ người,
Mắc họa, ngủ không yên,
Bị chê là thứ ba,
Ðọa địa ngục, thứ bốn.

(310) Mang họa, đọa ác thú,
Bị hoảng sợ,ít vui,
Quốc vương phạt trọng hình,
Vậy chớ theo vợ người.

Chuyện quá khứ:

A. Lời Nguyền Của Khema

Thời đức Phật Ca-diếp, Khema là một tay đô vật quán quân, ngày kia chàng treo hai cây cờ giải thưởng của mình bên ngôi tháp vàng của đức Phật, và nguyện: "Xin cho tất cả mọi phụ nữ, trừ các nữ nhân thân quyến và bà con ruột thịt của tôi, khi nhìn thấy tôi đều say mê". Vì thế, dù tái sanh ở đâu, chàng cũng được tất cả các bà yêu mến.

42 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page