top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 278 - QUÁN KHỔ NÃO

Đã cập nhật: 2 ngày trước“Sabbe saṅkhārā dukkhāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả hành khổ đau.

Với tuệ quán thấy vậy,

Đau khổ được nhàm chán,

Chính con đường thanh tịnh

Kệ Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana.

Cũng như ý nghĩa trong kệ ngôn trước, Đức Thế Tôn thấy duyên lành đạo quả

của 500 vị Tỳ khưu, do quán xét Khổ não tướng, nên Ngài phán dạy rằng:


“Sabbe saṅkhārā dukkhāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả hành khổ đau.

Với tuệ quán thấy vậy,

Đau khổ được nhàm chán,

Chính con đường thanh tịnh


120 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page