top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 291 - THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ

Đã cập nhật: 13 thg 7


“Paradukkhūpadānena Attano sukhaṃ icchati Verasaṃsaggasaṃseṭṭho Verā so na parimuccati”.

"Gieo khổ đau cho người,

Mong cầu lạc cho mình,

Bị hận thù ràng buộc,

Không sao thoát hận thù."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến thiếu nữ ăn trứng gà.


Tương truyền rằng: Ở làng Paṇḍura gần thành Sāvatthī có một ngư dân. Trên

đường đến thành Sāvatthī, ông nhặt được trứng rùa ở gần bờ sông Aciravatī, ông cho

con gái một trứng ăn, còn mình ăn một trứng. Từ đó nàng con gái ấy chỉ thích ăn

trứng rùa..


Một hôm mẹ nàng nhặt được trứng gà, cho nàng. Bấy giờ nàng chỉ thích ăn trứng

gà do hợp với khẩu dục của mình. Cứ mỗi lần gà đẻ là nàng đến lấy trứng, gà mẹ bị

nàng bức hiếp lấy trứng nên cột oan trái: “Nếu sau khi chết ta sanh làm Dạ xoa thì ta

sẽ ăn thịt con nó”.


Gà mẹ chết đi sanh làm con mèo ở trong nhà ấy. Cả thiếu nữ cũng mệnh chung

và sanh làm con gà mái trong nhà đó. Gà mái đẻ ba lần đều bị mèo cái ăn hết. Gà mái

nguyện: “Nó ăn trứng của ta ba lần, lần nầy định ăn luôn ta, ta chết đi sẽ ăn thịt con

nó”.


Gà mái chết sanh làm con cọp cái. Mèo chết sanh làm nai cái, khi nai đẻ con ra

bao nhiêu đều bị cọp ăn hết. Hai con thú nầy oan trái lẫn nhau, sanh khổ suốt 500

kiếp. Cuối cùng một người sinh làm nữ dạ xoa, người kia sanh làm con gái Trưởng

giả trong thành Sāvatthī. Phần nầy đã có ghi trong bài kệ: “Na hi verena verāni - Hận

thù được chấm dứt nhờ không hận thù”.


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

“Paradukkhūpadānena Attano sukhaṃ icchati Verasaṃsaggasaṃseṭṭho Verā so na parimuccati”.

"Gieo khổ đau cho người,

Mong cầu lạc cho mình,

Bị hận thù ràng buộc,

Không sao thoát hận thù."

291. Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình không

thoát khỏi hận thù. Vì sẽ vương vấn vào guồng máy phức tạp của các hận thù.
93 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page