top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 161 - THIỆN NAM MÁ HA KA LÁ

Đã cập nhật: 1 ngày trước"Attanā hi kataṃ pāpaṃ, Atrajaṃ (1) attasambhavaṃ; Abhimatthati dummedhaṃ, Vajiraṃva’mhayaṃ maṇiṃ”.

"Điều ác tự mình làm, Tự mình sanh, mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si, Như kim cương, ngọc báu."

(1 Atta – Abhimanthati (theo bản Pāḷi của CSCD. / Dhammagiri. India)).


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến Cận sự nam Mahākāḷa (Má Ha Ka Lá) đã đắc quả Tu Đà Hườn.


Tương truyền rằng: Cận sự nam Mahākāḷa đã thọ trì giới Bát quan trai đủ tám

ngày trong tháng, mới thức nghe Pháp suốt đêm trong chùa.


Một hôm cũng vào ngày Trai giới, có bọn trộm đạo đã đánh cắp tài sản của một

gia tộc nọ, ở gần tịnh xá Kỳ Viên vào lúc ban đêm. Trong khi chúng di chuyển vật

trộm đi, gia chủ phát giác được liền báo động, cùng nhau rượt đuổi theo bọn trộm

cướp. Chúng quăng bỏ những tang vật rồi bỏ chạy thoát thân. Riêng vị gia chủ vẫn

theo truy lùng bọn trộm, chúng chạy tán loạn khắp bốn hướng, có một tên chạy về

hướng Tịnh xá Kỳ Viên.


Bấy giờ, đêm gần mãn, Cận sự nam Mahākāḷa sau khi nghe Pháp trọn đêm, đã ra

bờ hồ súc miệng rửa mặt, tên trộm ấy chạy đến hồ, quăng bỏ túi đồ trước mặt ông

Thiện nam rồi bỏ chạy luôn. Những người đuổi theo bọn ăn trộm, chạy trờ tới, thấy

tang vật bị lấy cắp, đổ tội cho ông Thiện nam: “Mày đã khoét vách đột nhập vào nhà

chúng ta mà trộm cắp đồ đạc, lại làm bộ đi nghe thuyết pháp”. Họ túm lấy ông Thiện

nam đánh đập ông đến chết rồi vứt xác ông một bên mà trở về nhà.


Sáng sớm, các Tỳ khưu trẻ cùng các Sadi đi ra hồ múc nước, thấy xác ông Thiện

nam như thế, bảo nhau rằng:


- Cận sự nam Mahākāḷa nghe Pháp trong Tịnh xá suốt cả đêm, nay chết như thế

thật là bất ngờ, oan uổng quá!


Các Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn về sụ việc nầy. Bậc Đạo Sư đáp rằng:


- Đúng như vậy, này các Tỳ khưu! Ông ta chết bất xứng trong kiếp này, nhưng

lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ.


Chư Tăng cung thỉnh Bậc Đạo Sư thuyết giảng Bổn Sự về tiền nghiệp của

Mahākāḷa.


Thưở quá khứ, có một bọn cướp gần bìa rừng, thuộc vùng biên địa của Quốc

vương Bārāṇasī, để giữ an toàn cho sơn dân nơi ấy, Đức vua đặt một viên quan trấn

giữ nơi bìa rứng, có phận sự đưa người từ bên này rừng sang bên kia rừng, hay từ bên

kia rừng sang bên này rừng.Một hôm, có chàng thanh niên cùng cô vợ xinh đẹp, khả ái của mình, đánh xe

đến nơi bìa rừng ấy. Quan Tổng trấn nhìn thấy giai nhân, bỗng sanh lòng luyến ái, khi

người chồng ngỏ ý rằng:


- Xin tướng quân hộ tống chúng tôi qua truông.

- Bây giờ là phi thời rồi, thôi để sáng mai, bản chức sẽ hộ tống ông bà đi sớm!

- Bẩm quan! Bây giờ vẫn còn sớm, xin Ngài hộ tống chúng tôi đi ngay.

- Thôi bạn ạ! Mời hai ông bà trở lại tư dinh của bản chức dùng cơm và nghỉ lại

qua đêm.


Tuy không muốn ở lại, nhưng chàng thanh niên cũng đành chịu. Quan Trấn thủ

hướng dẫn chàng đánh xe trở lại đồn trấn của mình, ông sắp xếp vật thực cho chàng

thanh niên dùng.


Quan Trấn thủ có một viên ngọc quý, ông sai gia nhân lén bỏ vào nơi kín đáo

trong xe của khách, rồi đến rạng đông hôm sau, quan cho hô hoán lên rằng: “Hồi hôm,

có bọn ăn trộm đã lẻn vào tư dinh”. Nhưng người nhà của quan lại báo cáo:


- Bẩm quan, bọn ăn trộm đã lấy mất viên bảo ngọc rồi.


Sau khi bố trí binh lính phòng thủ các cổng làng, quan ra lịnh rằng:


- Hãy lục soát những người từ trong làng đi ra.


Chàng thanh niên cùng vợ đã chuẩn bị đi từ sáng sớm, khi gia nhân của quan

Trấn thủ khám xét xe chàng, tìm thấy viên Bảo Ngọc trong xe ấy, ghép tội chàng

rằng:


- Ngươi đã đánh cắp viên ngọc này rồi toan trốn đi phải chăng?


Chúng liền bắt trói và đánh đập chàng thanh niên, đem trình lên quan Trấn thủ:


- Thưa chủ! Tôi đã bắt được kẻ trộm bảo ngọc, chính là gã thanh niên này.

- Bản chức là quan Trấn thủ nơi này. Bản chức đã tiếp đãi nó trọng hậu, cho nghỉ

lại qua đêm trong đồn. Thế mà nó lại liên hệ với bọn cướp, đánh cắp bảo ngọc của bản

chức như thế. Các ngươi hãy đánh chết nó đi.


Thế là gia nhân của quan Trấn thủ đánh chàng thanh niên cho đến chết, ném xác

chàng vào rừng. Quan Trấn thủ chiếm đoạt vợ chàng thanh niên bằng cách như thế.

Do ác nghiệp ấy, khi mệnh chung, y bị đoạ vào Địa ngục A Tỳ, bị lửa thiêu đốt trong

thời gian dài đếm năm không kể xiết, khi thoát khỏi Địa Ngục, quả còn dư sót của ác

nghiệp ấy, khiến cho y bị đánh chết vô cớ đã một trăm kiếp rồi.


Sau khi thuyết xong tiền tích của Mahākāḷa, Ngài kết luận rằng:


- Này các Tỳ khưu, những chúng sanh này tự mình đã tạo ác nghiệp như thế, mới

bị ác nghiệp nghiền nát trong bốn ác đạo như thế.


Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:


"Attanā hi kataṃ pāpaṃ,  Atrajaṃ (1) attasambhavaṃ; Abhimatthati dummedhaṃ, Vajiraṃva’mhayaṃ maṇiṃ."

"Điều ác tự mình làm, Tự mình sanh, mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si, Như kim cương, ngọc báu."


29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page