top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 131,132 - LŨ TRẺ ĐẬP RẮN

Đã cập nhật: 1 ngày trước
131. “Sukhāmāni bhūtāni, Yo daṇḍena vihiṃsati; Attano sukhamesāno, Pecca so na labhate sukhaṃ”.

​"Chúng sanh cầu an lạc,

Ai dùng trượng hại người,

Để tìm lạc cho mình,

Đời sau không được lạc."

132. “Sukhākāmāni bhūtāni, Yo daṇḍena na hiṃsati; Attano sukhamesāno, Pecca so labhate sukhaṃ”.

"Chúng sanh cầu an lạc,

Không dùng trượng hại người,

Để tìm lạc cho mình,

Đời sau được hưởng lạc."Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến một lũ trẻ con.


Một ngày nọ, đang vào thành Sāvatthī (Xá Vệ) để khất thực. Giữa đường, Đức

Bổn Sư gặp nhiều đứa trẻ cầm gậy đánh đập một con rắn hổ, Ngài bèn hỏi:


- Nầy các cậu bé, các cậu làm gì vậy?

- Bạch Ngài, chúng con đập con rắn.


Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi tiếp:


- Tại sao đập nó?

- Bạch Ngài, vì sợ nó cắn.


Đức Bổn Sư liền dạy rằng:


- Các con tự nghĩ: “Ta sẽ làm cho mình được an vui”. Vậy mà các con lại đánh

đập con rắn nầy, làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng

sẽ không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không

nên đánh đập kẻ khác.


Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm hai kệ ngôn nầy:


131. “Sukhāmāni bhūtāni, Yo daṇḍena vihiṃsati; Attano sukhamesāno, Pecca so na labhate sukhaṃ”.

​"Chúng sanh cầu an lạc,

Ai dùng trượng hại người,

Để tìm lạc cho mình,

Đời sau không được lạc."

132. “Sukhākāmāni bhūtāni, Yo daṇḍena na hiṃsati; Attano sukhamesāno, Pecca so labhate sukhaṃ”.

"Chúng sanh cầu an lạc,

Không dùng trượng hại người,

Để tìm lạc cho mình,

Đời sau được hưởng lạc."53 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page