top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 99 - PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Ramaṇīyāni araññāni, Yattha na ramatī jano, Vītarāgā ramissanti, Na te kāmagavesino”.

"Khả ái thay núi rừng,

Chỗ người phàm không ưa,

Vị ly tham ưa thích,

Vì không tìm dục lạc."


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến một phụ nữ nọ.


Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu hạnh Đầu Đà đi khất thực, sau khi thọ giáo đề

mục Chỉ Quán nơi Đức Bổn sư, bèn vào một vườn bách thảo đã bỏ phế, thực hành Sa

môn pháp.


Khi ấy có một phụ nữ là gái kỹ nữ nơi thành, đã hẹn hò với tình nhân: “Tôi sẽ

đến nơi ấy, nơi ấy... Anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi”. Nhưng khi phụ nữ ấy đến chỗ

hẹn thì gã nhân tình lại không đến, cô nàng thất vọng đi tới đi lui, rồi đi vào vườn

bách thảo, nàng trông thấy vị Trưởng lão đang ngồi kiết già. Cô ả nhìn quanh nhìn

quất không thấy ai khác cả, tự nói thầm rằng: “Đây cũng là một thanh niên, ta sẽ giải

tỏa tâm chàng nầy”. Thế rồi cô ta đứng ngay trước mặt Trưởng lão, cởi áo choàng

ngoài ra rồi mặc lại, nhiều lần như vậy, còn không thì xả tóc ra, bới tóc lại hoặc vỗ tay

cười trêu ghẹo.


Trưởng lão sanh tâm kinh cảm, toàn thân đều rởn óc, tự nghĩ: “Cái chi đây

vậy?”. Ngay lúc ấy, Đức Bổn Sư dùng Phật nhãn quán xét: “Thầy Tỳ khưu đã đến xin

đề mục Chỉ Quán của Ta để hành Sa môn pháp, hiện giờ tiến hóa ra sao?”.


Ngài thấy được nàng kỹ nữ đang lơi lả để quyến rũ vị Tỳ khưu và biết được sự

phát tâm kinh cảm của vị Trưởng lão, Ngài vẫn ngồi yên trong hương thất, nói với

Trưởng lão rằng: “Nầy Tỳ khưu, chỗ ở không khả ái với những người đi tìm dục lạc

như vậy, chính là chỗ ở khả ái của những người xa lánh tình dục (Rāga)”. Rồi Đức

Bổn Sư phóng hào quang soi sáng đến Trưởng lão, đồng thời Ngài thuyết pháp rồi

ngâm kệ rằng:


“Ramaṇīyāni araññāni, Yattha na ramatī jano, Vītarāgā ramissanti, Na te kāmagavesino”.

"Khả ái thay núi rừng,

Chỗ người phàm không ưa,

Vị ly tham ưa thích,

Vì không tìm dục lạc."49 lượt xem0 bình luận

Comentários


bottom of page