top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 170 - CHƯ TỲ KHƯU TU THIỀN QUÁN

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Yathā bubbuḷakaṃ passe, Yathā passe marīcikaṃ; Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, Maccurājā na passati”.

"Hãy nhìn như bọt nước,

Hãy nhìn như cảnh huyển !

Quán nhìn đời như vậy,

Thần chết không bắt gặp."


Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 500 vị Tỳ khưu tu quán.


Tương truyền rằng: Có 500 vị Tỳ khưu học đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn

được thành thạo phương cách hành để chứng đạt A La Hán. Chư Tỳ khưu ấy đến đảnh

lễ Đức Thế Tôn, rồi ra đi tìm trú xứ thanh vắng hành Sa môn Pháp. Trải qua thời gian

dài, các vị ấy chẳng chứng đạt được chi, bàn luận cùng nhau rằng:

- Chúng ta hãy trở về học đề mục nghiệp xứ khác.


Cả 500 vị Tỳ khưu cùng nhau trở lại thành Sāvatthī, đến Tịnh xá Jetavana để yết

kiến Bậc Đạo Sư. Trên đường về, chư Tỳ khưu bị một trận mưa lớn, cùng nhau vào ẩn

trú trong hang động, nhìn ra ngoài trời thấy những bong bóng nước nổi rồi tan, trước

đó chư vị còn trông thấy những ảo ảnh, nay lại thấy bọt nước hiển hiện. Cả 500 vị lấy

đề mục này mà quán niệm rằng: “Thân này cũng giống như bọt nước kia, bởi vì có

trạng thái sanh diệt nhanh chóng như thế”.

Bậc Đạo Sư ngồi nơi Hương Thất, với tâm mình Ngài biết rõ sự suy tư của chư

Tỳ khưu ấy, Ngài phóng hào quang từ Hương Thất đến các vị ấy, như hiện ra trước

mắt, thuyết lên kệ ngôn rằng:

170. Như ta nhìn bọt nước. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này

nhu vậy, Tử Thần không còn thấy người ấy nữa.


“Yathā bubbuḷakaṃ passe, Yathā passe marīcikaṃ; Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, Maccurājā na passati”.

"Hãy nhìn như bọt nước,

Hãy nhìn như cảnh huyển !

Quán nhìn đời như vậy,

Thần chết không bắt gặp."

 


51 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page