top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 235,236,237,238 - CON TRAI ÔNG HÀNG BÒ

Đã cập nhật: 1 ngày trước235. “Paṇḍupalāsova dānisi, Yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā. Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi Pātheyyampi ca te na vijjati”.

"Người nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ Người, Người đứng trước cửa chết, Đường trường thiếu tư lương."

236. “So karohi dīpamattano, Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava; Niddhantamalo anaṅgaṇo, Dibbaṃ ariyabhūmiṃ upehisi”

​"Hãy tự làm hòn đảo,

Tinh cần gấp, sáng suốt.

Trừ cấu uế, thanh tịnh,

Đến Thánh địa chư Thiên."

237. “Upanītavayo ca dānisi, Sampayātosi yamassa santike; Vāso te natthi antarā, Pātheyyampi ca te vijjati”.

​"Đời ngươi nay sắp tàn,

Tiến gần đến Diêm Vương.

Giữa đường không nơi nghỉ,

Đường trường thiếu tư lương."

238. “So karohi dīpamattano, Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava; Niddhantamalo anaṅgaṇo, Na punaṃ jātijaraṃ upehisi”.

​"Hãy tự làm hòn đảo,

Tinh cần gấp sáng suốt.

Trừ cấu uế, thanh tịnh,

Chẳng trở lại sanh già."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người con trai của ông hàng bò.

Tương truyền rằng: Ở thành Sāvatthī có ông hàng bò, sau khi giết bò lấy thịt

ngon đem cho người nấu nướng, rồi cùng vợ con ngồi ăn thịt ấy. Phần thịt còn dư ông

mới bán lấy tiền. Trong suốt 15 năm hành nghề như thế, ông không hề có được một

lần nào cúng dường một muỗng cháo hoặc một muỗng cơm đến Đức Bổn Sư đang

ngự trong một ngôi chùa gần đó. Ông ta có một tật xấu là: Vắng thịt thì không dùng

cơm được.

Một hôm, sau khi lấy phần thịt dành cho mình, giao cho vợ để nấu vật thực cho

mình. Phần thịt còn lại ông bán hết cả, rồi ông đi tắm. Khi ấy có một người bạn đi đến

bảo với vợ ông ta rằng:

- Chị hãy bán cho tôi một chút ít thịt. Tôi vừa có khách.

- Thịt bán không còn. Bạn anh đã bán hết rồi, hiện giơ ảnh đang đi tắm.- Chị đừng nên từ chối, còn cục thịt nào thì hãy để cho tôi đi.

- Trừ thịt dành cho ảnh ra, không còn thịt nào khác nữa.


Bạn người đồ tể suy nghĩ: “Không còn thịt ngoài thịt dành cho anh ta. Mà bạn

ta không có thịt thì không dùng cơm, chắc chắn anh ta không nhường thịt nầy cho ta

đâu”. Thế là, người bạn ấy lấy ngay phần thịt ấy đi, không hỏi han gì cả.


Khi người đồ tể tắm xong, trở về, vợ ông dọn cơm và vật thực là vài thứ rau nấu

với gia vị. Ông ta hỏi rằng:


- Còn thịt đâu?

- Không có ông à.

- Trước khi đi, tôi há chẳng phải đưa thịt cho bà rồi còn gì?

- Bạn của ông đến nói rằng: Nhà có khách, và cần thịt. Mặc dầu tôi đã nói rằng

hết thịt rồi, đây là phần thịt dành cho ông dùng nhưng bạn ông vẫn cứ lấy đi mất rồi.

- Không có thịt, tôi không ăn cơm, bà hãy dẹp cơm đi.

- Biết làm sao bây giờ, thôi ông hãy dùng cơm đi.

- Tôi không ăn cơm đâu.


Bảo vợ dọn dẹp cơm rồi, ông đồ tể cầm dao nhỏ ra đi phía sau nhà. Nơi đó có

con bò đang bị cột đứng tại đó. Ông đến gần con bò, thọc tay vào miệng, kéo lưỡi bò

ra, đưa con dao cắt phăng khúc lưỡi bò, xách vào bảo vợ nướng cho mình dùng. Bà vợ

nướng lưỡi bò trên lửa, ông dùng mỗi vắt cơm với một miếng lưỡi bò vừa nướng chín.

Đột nhiên lưỡi ông ta chợt đứt ngang, rớt xuống đĩa cơm. Ngay lúc ấy ông thọ quả ác

trong hiện tại xứng với việc làm của mình, máu từ miệng chảy ra như suối, ông bò lê

vào nhà, rống lên như bò bị hành hình.


Cậu con trai của ông đang đứng gần đó, bà mẹ bảo cậu rằng:


- Nầy con! Hãy nhìn xem, ác nghiệp của ông đồ tể đã hiện, con khỏi lo cho mẹ,

hãy bỏ chạy đi hầu cứu vãn hạnh phúc của mình.


Cậu con trai vì quá sợ chết, liền lạy từ giã mẹ rồi chạy trốn, thoát khỏi nơi ấy,

cậu đi đến xứ Takkasilā. Ông đồ tể thì bò quanh trong nhà, rống lên như bò rống, khi

chết bị rơi vào địa ngục A Tỳ.


Khi đến Takkasilā, cậu học nghề thợ bạc. Một hôm, thầy có việc đi xa làng, bảo

học trò rằng: “Con hãy làm một món nữ trang như thế nầy, thế nầy…”. Cậu làm đúng

theo lời chỉ của thầy, khi trở về nhìn thấy món trang sức cậu ta làm, người thầy suy

nghĩ:


- Thanh niên nầy, giờ đây đến nơi nào sống cũng được rồi.

Khi cậu tới tuổi thành nhân, thầy cậu gả cho cậu con gái của mình. Về sau, gia

tộc cậu sung mãn, có đầy đủ con trai, con gái. Các người con khi trưởng thành, lại tìm

về thành Sāvatthī sinh sống, với sự thành thạo nghiệp nghề, và trở nên những người

có chánh tín trong sạch. Cha của họ thì vẫn ở tại thành Takkasilā đến tuổi già mà

không có chút phước thiện nào cả. Các người con bàn tính:

- Cha chúng ta đã già rồi, chúng ta hãy rước người về ở với chúng ta đi.Rồi họ lại rủ nhau: “Chúng ta hãy làm phước trai tăng để cầu an cho cha chúng

ta”. Họ cung thỉnh chư Tỳ khưu có Đức Phật là vị tọa chủ đến nhà thọ bát.


Qua ngày sau, khi Đức Phật và chư Tăng ngự đến tư gia, họ cúng dường vật thực

như cơm, nước, bánh trái… đến Tăng. Chờ Tăng thọ thực xong, họ thưa với Đức Bổn

Sư rằng: “Bạch Ngài! Cuộc lễ Tăng thí nầy, chúng con làm để cầu an cho cha chúng

con được sống lâu, xin Ngài hoan hỷ tụng kinh phúc chúc cho cha chúng con”.


Đức Bổn Sư bèn kêu ông lão mù rằng: “Nầy thiện nam! Nay ông tuổi thọ đã cao,

xác thân đã chín muồi như chiếc lá vàng, ông không có phước lành làm tư lương để

sang qua thế giới khác. Ông hãy tự nương nhờ lấy mình để gắng trở nên bậc hiền trí,

đừng làm kẻ ngu si”.


Rồi Ngài tụng kinh phúc chúc như sau:


235. “Paṇḍupalāsova dānisi, Yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā. Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi Pātheyyampi ca te na vijjati”.

"Người nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ Người, Người đứng trước cửa chết, Đường trường thiếu tư lương."

236. “So karohi dīpamattano, Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava; Niddhantamalo anaṅgaṇo, Dibbaṃ ariyabhūmiṃ upehisi”

​"Hãy tự làm hòn đảo,

Tinh cần gấp, sáng suốt.

Trừ cấu uế, thanh tịnh,

Đến Thánh địa chư Thiên."


 

Cuối thời Pháp, ông thiện nam chứng quả Tu Đà Hườn. Kỳ dự thính chúng đều

được hưởng lợi ích của thời Pháp.


Các thí chủ lại thỉnh Đức Bổn Sư qua ngày sau đến thọ bát. Sau buổi lễ, Đức

Bổn Sư thọ thực xong, Ngài sắp tùy hỷ phước thì gia chủ bạch rằng:


- Bạch Ngài! Cuộc lễ nầy chúng con làm để cầu an cho thân phụ chúng con, chúc

thọ đến thân phụ. Xin Ngài hoan hỷ tụng phúc lành cho người.


Và Đức Bổn Sư lại thuyết lên tiếp hai kệ ngôn rằng:237. “Upanītavayo ca dānisi, Sampayātosi yamassa santike; Vāso te natthi antarā, Pātheyyampi ca te vijjati”.

​"Đời ngươi nay sắp tàn,

Tiến gần đến Diêm Vương.

Giữa đường không nơi nghỉ,

Đường trường thiếu tư lương."

238. “So karohi dīpamattano, Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava; Niddhantamalo anaṅgaṇo, Na punaṃ jātijaraṃ upehisi”.

​"Hãy tự làm hòn đảo,

Tinh cần gấp sáng suốt.

Trừ cấu uế, thanh tịnh,

Chẳng trở lại sanh già."


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page