top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 64 - ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI

Đã cập nhật: 1 ngày trước​“Yāvajīvam’pi ce bālo,

Paṇḍitaṃ payirupāsati;

Na so dhammaṃ vijānāti,

Dabbī sūparasaṃ yathā”.

“Người ngu, dầu trọn đời,

Thân cận người có trí,

Không biết được Chánh Pháp,

Như muỗng với vị canh”.


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Udāyi (Ưu Đà Di).


Tương truyền rằng: Thừa lúc các vị cao Tăng đi vắng, Đại đức thường vào giảng đường, ngồi lên pháp tọa, vì thế, một hôm những Tỳ khưu ở xa mới tới trông thấy Đại đức ngỡ rằng: “Vị này chắc là bậc cao Tăng, nghe nhiều học rộng”. Cho nên đến nhờ Đại đức giảng giải về Pháp số như Ngũ uẩn chẳng hạn. Té ra Đại đức không biết gì ráo. Chư Tăng bèn trách rằng: “Ông sư đó là ai? Ở chung chùa với Đức Phật làm chi mà Ngũ uẩn, Tứ đại, Lục căn gì hỏi ổng cũng không biết hết?”.


Đoạn chư Tăng đem việc ấy bạch lên Đức Như Lai. Đức Bổn Sư nhân dịp đó, thuyết pháp cho chư Tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn:

​“Yāvajīvam’pi ce bālo,

Paṇḍitaṃ payirupāsati;

Na so dhammaṃ vijānāti,

Dabbī sūparasaṃ yathā”.


“Người ngu, dầu trọn đời,

Thân cận người có trí,

Không biết được Chánh Pháp,

Như muỗng với vị canh”.35 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page