top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 256,257 - CÁC QUAN TÒA

Đã cập nhật: 13 thg 7
256. “Na tena hoti dhammaṭṭhe Yen’atthaṃ sahasā naye Ye ca atthaṃ anatthañ ca Ubho nicchayya paṇḍito”.

​"Người đâu phải pháp trụ,

Xử sự quá chuyên chế,

Bậc trí cần phân biệt

Cả hai chánh và tà !"

257. “Asāhasena dhammena Samena nayatī pare Dhammassa gutto medhavī Dhammaṭṭho’ti pavuccati”.

​"Không chuyên chế, đúng pháp,

Công bằng, dắt dẫn người,

Bậc trí sống đúng pháp,

Thật xứng danh pháp trụ."


Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các quan Thẩm Phán.


Một ngày nọ, chư Tỳ khưu đi khất thực ở cổng thành phía Bắc của Sāvatthī, khi

đi bát xong, các vị ấy xuyên qua trung tâm thành phố và đi về chùa. Ngay lúc ấy, trời

kéo mây vần vũ rồi đổ mưa. Vào ngay trong tòa án phía trước mặt, chư Tăng thấy các

quan tòa ăn hối lộ rồi tước đoạt quyền làm chủ của các sở hữu chủ, thì nghĩ rằng:


“Than ôi! Mấy ông nầy làm việc trái đạo. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng là mấy ông

xử đoán công minh chánh trực chớ”.


Tạnh mưa, chư Tăng về chùa đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên và tường

thuật việc mình đã mục kích. Đức Bổn Sư phán rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Người nào chiều theo tham dục xấu xa, xử đoán một cách

thô bạo, thì không đáng gọi là Pháp trụ. Người nào thấu triệt tội lỗi tùy theo tội nặng

nhẹ mà xử phạt công minh, không thô bạo, thì đáng gọi là Pháp trụ vậy.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

256. “Na tena hoti dhammaṭṭhe Yen’atthaṃ sahasā naye Ye ca atthaṃ anatthañ ca Ubho nicchayya paṇḍito”.

​"Người đâu phải pháp trụ,

Xử sự quá chuyên chế,

Bậc trí cần phân biệt

Cả hai chánh và tà !"

257. “Asāhasena dhammena Samena nayatī pare Dhammassa gutto medhavī Dhammaṭṭho’ti pavuccati”.

​"Không chuyên chế, đúng pháp,

Công bằng, dắt dẫn người,

Bậc trí sống đúng pháp,

Thật xứng danh pháp trụ."25 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page