top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 311,312,313 - TỲ KHƯU ĐA NGÔN

Đã cập nhật: 13 thg 7311. “Kuso yathā duggahito Hatthaṃ evānukantati Sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ Nirayāyūpakaḍḍhati”.

​"Như cỏ sa vụng nắm,

Tất bị họa đứt tay

Hạnh Sa-môn tà vạy,

Tất bị đọa địa ngục."

312. “Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ Saṅkiliṭṭhañ ca yaṃ vataṃ Saṅkassaraṃ brahmacariyam. Na taṃ hoti mahapphalaṃ”.

​"Sống phóng đãng buông lung,

Theo giới cấm ô nhiễm,

Sống Phạm hạnh đáng nghi

Sao chứng được quả lớn ?"

313. “Kayirā ce kayirāthenaṃ Dalhaṃ enaṃ parakkame Sithilo hi paribbājo Bhiyyo ākirate rajaṃ”.

​"Cần phải làm, nên làm

Làm cùng tận khả năng

Xuất gia sống phóng đãng,

Chi tăng loạn bụi đời."

Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đã đề cập đến vị Tỳ khưu đa ngôn, thuyết lên pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Vị Tỳ khưu ấy vô tình kéo những ngọn cỏ đứt, khởi lên hoài

nghi mới đến một vị Tỳ khưu hỏi rằng:

- Nầy hiền giả! Nếu có vị Tỳ khưu nào kéo đứt những ngọn cỏ. Vậy vị ấy có

phạm tội chăng?

- Nầy hiền giả! Vị ấy vô tội do vô ý, nhưng phạm tội do cố ý và sám hối thì hết tội.

Tưởng chừng là như thế, vị ấy vẫn tiếp tục làm như thế. Chư Tỳ khưu bạch

chuyện nầy đến Đức Thế Tôn, Ngài khiển trách bằng kệ ngôn rằng:

311. “Kuso yathā duggahito Hatthaṃ evānukantati Sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ Nirayāyūpakaḍḍhati”.

​"Như cỏ sa vụng nắm,

Tất bị họa đứt tay

Hạnh Sa-môn tà vạy,

Tất bị đọa địa ngục."

312. “Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ Saṅkiliṭṭhañ ca yaṃ vataṃ Saṅkassaraṃ brahmacariyam. Na taṃ hoti mahapphalaṃ”.

​"Sống phóng đãng buông lung,

Theo giới cấm ô nhiễm,

Sống Phạm hạnh đáng nghi

Sao chứng được quả lớn ?"

313. “Kayirā ce kayirāthenaṃ Dalhaṃ enaṃ parakkame Sithilo hi paribbājo Bhiyyo ākirate rajaṃ”.

​"Cần phải làm, nên làm

Làm cùng tận khả năng

Xuất gia sống phóng đãng,

Chi tăng loạn bụi đời."


22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page