top of page

Tích CHUYỆN MỘT VỊ TỲ KHƯU - Câu Kệ 409

Đã cập nhật: 19 thg 6“Yodha dīghaṃ va rassaṃ Vā aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ Loke adinnaṃ nādiyati Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Ở đời, vật dài, ngắn, Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu Phàm không cho không lấy, Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị Tỳ khưu.


Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthì có vị Bàn môn là người tà kiến, y cởi

choàng tắm, rồi để qua một bên vì e ngại mùi hôi thối bốc lên nên y ngoảnh mặt về

hướng khác.


Bấy giờ, vị Vô Lậu Sa môn sau khi thọ thực xong, trên đường về Tịnh xá, thấy

chiếc choàng tắm, Ngài nhìn chung quanh chẳng thấy ai, ngỡ là vật vô chủ. Suy nghĩ

rằng: “Choàng tắm nầy là vật vô chủ”. Rồi Ngài chú nguyện làm Paṇsukūla.


Khi ấy, gã Bàn môn đi tìm choàng tắm, thấy Ngài cầm lấy chiếc choàng tắm đã

lăng mạ rằng:


- Nầy ông Sa môn trọc đầu kia, ông có lấy choàng của tôi chăng?

- Nầy Bà la môn, choàng tắm nầy của ngươi sao?

- Đúng vậy, nầy ông Sa môn.

- Vì tôi không thấy chủ, nên mới lượm choàng tắm ấy về, tôi cho rằng là vải

Paṇsukūla, vậy xin ông hãy nhận lại.


Và Ngài đưa lại cho gã Bà la môn ấy cái choàng tắm rồi đi về Tịnh xá, thuật lại

cùng chư Tỳ khưu.


Chư Tỳ khưu nghe vậy, nhạo báng rằng:


- Nầy Hiền giả, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu.

- Nầy chư Hiền, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu cũng vậy thôi. Vì tôi

chẳng có tâm ái luyến choàng tắm ấy, tôi chỉ nghĩ đây là vải Paṇsukūla.


Chư Tỳ khưu nghe vậy, bạch lên Đức Thế Tôn rằng:


- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu ấy nói không thật, tuyên bố mình là bậc Thượng

nhân, có thượng nhân Pháp.


- Nầy chư Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu ấy đã nói lời chân thật. Vì lẽ thường Bậc Vô

Lậu hằng không có tâm trộm cắp của người khác.

 


37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page