top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 344 - CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU HOÀN TỤC

Đã cập nhật: 2 ngày trước“Yonibbanatho vanādhimutto Vanamutto vanam eva dhāvati Taṃ puggalaṃ etha passatha Mutto bandhanam eva dhāvati”.

" Lìa rừng lại hướng rừng, Thoát rừng chạy theo rừng, Nên xem người như vậy, Ðược thoát khỏi buộc ràng, Lại chạy theo ràng buộc.


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an trú tại Jetavana, gần thành Sāvatthī. Đề cập đến vị Tỳ khưu hoàn tục.


Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu là đệ tử của Ngài Kassapa, vị ấy chứng được

ngũ thiền. Một hôm, vị ấy thấy cảnh sắc đối ngại (tức là sắc khả ái) trong nhà của

người thợ bạc là chú của mình, y liền thả tâm ái nhiễm trong cảnh sắc ấy, nên hoàn

gia trở về đời sống thế tục.


Thời gian sau, do sự lười biếng, thân tộc đã xua đuổi y ra khỏi nhà, không cho y

theo nghề thợ bạc nữa. Thế là, y thân cận với những ác nhân, nuôi sống bằng nghề

trộm cướp.


Một lần nọ, y bị quan quân bắt được, chúng trói quặt hai tay y ra phía sau, mang

đến Pháp trường để chém đầu. Trên đường đi, tại mỗi ngã tư đường, bị quan quân

đánh đập bằng roi và bị rao truyền cho mọi người biết y là tên tội phạm.


Y bị trói để giữa Pháp trường để chờ giờ hành quyết, khi ấy Đại đức Kassapa đi

vào thành khất thực, đến đây trông thấy tình trạng bi thảm của y như thế, Ngài xin

quan canh giữ nới lỏng dây trói cho y được thong thả đôi chút, rồi Ngài dạy rằng:


- Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi.


Vâng theo lời dạy của Đại đức, y an trú chánh niệm với án xứ đã từng tu tập, chỉ

trong giây phút sau y chứng đắc ngũ thiền trở lại. Kế đến đã đến giờ hành quyết, quan

quân mang y đến trước cây cọc, đặt đầu y trên thớt với ý niệm là “Sẽ giết chết tên

cướp”. Tuy nhiên, y chẳng chút chi sợ sệt hay là có sự hoảng hốt. Tuy mọi người

đứng chung quanh y, với vũ khí tuốt ra khỏi vỏ như gươm giáo... Mọi người thấy y

vẫn điềm nhiên không đổi sắc, nên kinh ngạc, bàn luận cùng nhau rằng:


- Các bạn hãy nhìn xem, tên nầy không có chút chi là run sợ trước cái chết đang

cề cận với y. Giữa những vũ khí trong tay, y vẫn an nhiên trầm tĩnh. Thật là kỳ diệu

thay.


Tiếng thán phục y lan rộng ra, những người hành quyết thấy vậy, tạm đình chỉ án

lịnh, trình lên Đức Vua sự kiện hy hữu nầy. Nghe sự việc lạ lùng, Đức Vua truyền

lịnh rằng:- Các khanh hãy thả tên tù tội ấy ra đi.


Và Đức Vua Bimbisāra đi đến Tịnh xá Veḷuvana bạch trình lên Đức Thế Tôn sự

kiện ấy. Từ nơi Hương thất ở Veḷuvana, Đức Đạo Sư phóng hào quang đến trước mặt

tên tử tội ấy, thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Yonibbanatho vanādhimutto Vanamutto vanam eva dhāvati Taṃ puggalaṃ etha passatha Mutto bandhanam eva dhāvati”.

" Lìa rừng lại hướng rừng, Thoát rừng chạy theo rừng, Nên xem người như vậy, Ðược thoát khỏi buộc ràng, Lại chạy theo ràng buộc.


66 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page