top of page

Tích TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA - Câu Kệ 411

Đã cập nhật: 19 thg 6
“Yassālayā na vijjanti Aññaya akathaṃkathī Amatogadham anuppattaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Người không còn tham ái, Có trí, không nghi hoặc,

Thể nhập vào bất tử, Ta gọi bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Moggallāna.


Câu chuyện nầy tương tự như câu chuyện Ngài Sāriputta ở kệ ngôn trên, nhưng

ở đây là Ngài Moggallāna.


Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Người không còn tham ái. Có trí không nghi hoặc. Thể nhập vào bất tử. Ta gọi

Bà-la-môn”.

 


17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page