top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 318,319 - MÔN ĐỒ NGOẠI GIÁO

Đã cập nhật: 1 ngày trước
318. “Avajje vajjadassino Vajje cāvajjadassino Micchādiṭṭhisamādānā Sattā gacchanti duggatiṃ”.

​"Không lỗi, lại thấy lỗi,

Có lỗi, lại thấy không,

Do chấp nhận tà kiến,

Chúng sanh đi ác thú."

319. “Vajjañ ca vajjato ñatvā Avajjañ ca avajjato Sammādiṭṭhisamādānā Satta gacchanti sugatiṃ”.

​"Có lỗi, biết có lỗi,

Không lỗi, biết là không,

Do chấp nhận chánh kiến,

Chúng sanh đi cõi lành."


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến môn đồ ngoại giáo.

Tương truyền rằng: Một ngày kia vài người ngoại đạo thấy con mình chơi đùa

chung với những đứa bé con nhà chánh kiến, mãn cuộc chơi chúng về nhà, bị cha mẹ

chúng ngăn cấm rằng: “Không được đảnh lễ các Sa môn Thích Tử và không được đến

chùa của các Sa môn”.

Một hôm, chúng đang chơi gần cổng chùa Jetavana, chúng khát nước nên bảo

những đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa mấy đứa kia đảnh lễ Bậc Đạo

Sư và thuật lại chuyện ấy.

Đức Phật bảo chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng uống

xong, Ngài giảng giải giáo pháp cho nghe, chúng phát tâm tín thành quy y. Chúng trở

về thuật lại cho cha mẹ nghe, cha mẹ không hài lòng rằng:

- Các con đã sai lầm rồi.

Lúc bấy giờ, đứa trẻ thông minh nhất, đã truyền lại bài Pháp mà chúng vừa được

nghe cho họ bớt phẩn nộ.

Cha mẹ chúng nghe xong vô cùng hoan hỷ: Chúng ta sẽ giao những đứa bé nầy

cho Sa môn Gotama”.

Rồi họ đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Phật. Đức Phật quán xét thấy được Túc

duyên của họ, Ngài thuyết lên kệ ngôn:

318. Chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai. Ôm

ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.

319. Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng, là có chánh kiến sẽ vào

nhàn cảnh.
50 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page