top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 253 - ĐẠI ĐỨC UJJHĀNASAÑÑĪ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Paravajjānupassissa, Niccaṃ ujjhānasaññino, Āsavā tassa vaḍḍhanti, Ārā so āsavakkhayā”.

"Ai thấy lỗi của người,

Thường sanh lòng chỉ trích,

Người ấy lậu hoặc tăng,

Rất xa lậu hoặc diệt."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị Đại Đức Ujjhānasaññī (Ưa Bắt Lỗi).


Tương truyền rằng: Vị Đại Đức nầy hay đi đây đi đó, tìm lỗi chư Tỳ khưu, nói

rằng: “Ông nầy mặc y như thế nầy, ông kia khoác y vai trái như thế kia”. Chư Tỳ

khưu mách với Đức Bổn Sư rằng:


- Bạch Ngài! Có vị Đại Đức Ujjhānasaññī thường hành động như thế đó.

- Nầy các Tỳ khưu! Người đứng ở địa vị trưởng, khi ban huấn từ để giáo hóa thì

không gọi là người ưa bắt lỗi. Còn người có tâm đi tìm lỗi người để chỉ trích, là người

vạch lá tìm sâu thì trong tám bậc thiền, dầu một bậc cũng không phát sanh đến người

đó, mà toàn là lậu hoặc tăng trưởng lên thôi.


Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm lên kệ ngôn rằng:

 

“Paravajjānupassissa, Niccaṃ ujjhānasaññino, Āsavā tassa vaḍḍhanti, Ārā so āsavakkhayā”.

"Ai thấy lỗi của người,

Thường sanh lòng chỉ trích,

Người ấy lậu hoặc tăng,

Rất xa lậu hoặc diệt."234 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page