top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 305 - TRƯỞNG LÃO EKAVIHĀRĪ

Đã cập nhật: 2 ngày trước“Ekāsanaṃ ekaseyyaṃ Eko casaṃ atandito Eko damayaṃ attānaṃ Vanante ramito siyā”.

"Ai ngồi nằm một mình,

Ðộc hành không buồn chán.

Tự điều phục một mình,

Sống thoải mái rừng sâu."


Bậc Đạo Sư khi ngự tại Jetavana thuyết lên kệ ngôn nầy khi đề cập đến Đại Đức Ekavihārī.

Được nghe rằng: Vị Đại Đức ấy dù ở giữa Tứ chúng nhưng vẫn ngồi một mình,

đi một mình, đứng một mình. Chư Tỳ khưu đã bạch lại sự kiện nầy với Đức Thế Tôn

rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu đó có cử chỉ như thế ấy.

- Lành thay! Lành thay! Nầy các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu hãy sống độc cư tịch

mịch.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

305. Vị Tỳ khưu ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư,

không biêng nhác, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, thỏa thích ở trong rừng.

 


35 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page