top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 279 - QUÁN PHI NGÃ

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Sabbe saṅkhārā anattāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả pháp vô ngã,

Với Tuệ quán thấy vậy,

Đau khổ được nhàm chán

Chính con đường thanh tịnh."


Bài kệ thứ ba nầy cũng đồng một sự tích và cùng ý nghĩa, chỉ khác chút ít là: Ở đây Đức Thế Tôn biết chư Tăng đã từng quen niệm đề mục Phi ngã tướng, nên dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu, tất cả ngũ uẩn đều là Phi ngã, do ý nghĩa ta không thể điều

hành gì được nơi chúng cả.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

 

“Sabbe saṅkhārā anattāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả pháp vô ngã,

Với Tuệ quán thấy vậy,

Đau khổ được nhàm chán

Chính con đường thanh tịnh."


12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page