top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 81 - ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Selo yathā ekaghano, Vātena na samīrati; Evaṃ nindāpasaṃsāsu, Na samiñjanti paṇḍitāti”.

"Như đá tảng kiên cố,

Không gió nào dao động,

Cũng vậy, giữa khen chê,

Người trí không giao động".Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sự đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Bhaddiya (Bạt Đà) lùn.


Tương truyền rằng: “Khi gặp Đại đức, chư phàm Tăng, nhất là các vị Sa di, ông thì rờ đầu, vị thì kéo tai hay bóp mũi Đại đức mà trêu chọc: “Sao chú không bất mãn trong giáo pháp nầy mà lại thỏa mãn lắm vậy?”.

Đối với những người quấy nhiễu như thế, Đại đức không bao giờ giận hờn, căm tức họ.

Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau:

- Các vị hãy coi đó, gặp mặt Đại đức Bhaddiya lùn thì các vị Sa di trêu ghẹo như vầy, như vầy... thế mà Đại đức chẳng có tâm giận hờn căm tức họ...

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi:

- Nầy chư Tỳ khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy?

- Bạch Ngài, câu chuyện như thế nầy...

Nghe đáp xong, Đức Bổn Sư xác nhận rằng:

- Đúng vậy, nầy chư Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận thì không bao giờ nóng nảy giận hờn, giống như những tảng đá đặc ruột, nằm yên không lay động.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ nầy:

“Selo yathā ekaghano,

Vātena na samīrati;

Evaṃ nindāpasaṃsāsu,

Na samiñjanti paṇḍitāti”.


"Như đá tảng kiên cố,

Không gió nào dao động,

Cũng vậy, giữa khen chê,

Người trí không giao động"37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page