top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 349,350 - HIỀN TRÍ CŪḶADHANUGGAHA

Đã cập nhật: 13 thg 7349. “Vitakkapamathitassa jantuno Tibbarāgamsa subhānupassino Bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati Esa kho daḷhaṃ karoti bandhanaṃ”.

​"Người tà ý nhiếp phục,

Tham sắc bén nhìn tịnh,

Người ấy ái tăng trưởng,

Làm giây trói mình chặt."

350. “Vitakkūpasame ca yo rato Asubhaṃ bhāyayati sadāsato Esa kho byantikāhiti Eso checchati mārabandhanaṃ”.

​"Ai vui an tịnh ý,

Quán bất tịnh, thường niệm,

Người ấy sẽ diệt ái,

Cắt đứt Ma trói buộc."


Ngài làm sáng tỏ chuyện hiền trí Cūḷadhanuggaha như sau:


Thời quá khứ có vị hiền trí là Cūḷadhanuggaha. Chàng đi đến kinh thành

Takkasilā học nghệ thuật với danh sư Dīsāpa. Với bản chất thông minh, chẳng bao lâu

chàng học xong mọi nghiệp nghệ của thầy. Danh sư Dīsāpa rất thương mến người học

trò thông minh như thế, nên ông gả cô con gái cho chàng.


Hiền trí Cūḷadhanuggaha từ tạ thầy trở về quê quán nơi kinh thành Bārāṇasī,

mang theo người vợ lên đường. Hai vợ chồng đi đến một khu rừng, khu rừng nầy có

500 tên cướp trú ẩn, chúng thường xuyên chận khách xuyên rừng để cướp giật tài vật.

Khi thấy hai vợ chồng hiền trí đi vào rừng, bọn chúng liền xông ra toan cướp giật tài

sản, nhưng với tài nghệ của mình hiền trí Cūḷadhanuggaha đã giết chết những tên

cướp, chỉ còn lại tên Chánh đảng, và tên Chánh đảng chống trả với Bồ Tát mãnh liệt,

hắn ta bị Bồ Tát đè xuống trên mặt đất. Bồ Tát bảo vợ rằng:


- Nầy em, em hãy đưa gươm bén cho anh đi.


Người vợ vừa trông thấy tên cướp, tâm nàng chợt khởi lên tâm ái luyến với gã ta,

nàng ta lừa kế, trao mũi gươm đến cho hiền trí Cūḷadhanuggaha còn chuôi gươm thì

quay về phía tên cướp, tên cướp nhân cơ hội rút gươm sát hại hiền trí

Cūḷadhanuggaha.


Sau khi thoát hiểm, tên cướp mang nàng ta theo, trên đường đi tên cướp chợt suy

nghĩ rằng: “Cô nầy vừa trông thấy ta, đã say mê ngay và tìm cách sát hại chồng mình.

Nếu như nàng trông thấy gã đàn ông khác thì nàng cũng say mê rồi sẽ giết ta như sát

hại chồng nàng vậy”.


Khi đến bờ sông, y lập kế bảo nàng ta rằng:


- Nầy em! Anh sẽ mang hành trang qua sông trước, rồi trở lại rước em sau. Vì

thuyền nầy nhỏ bé, không thể chở nặng được. Em hãy chờ đợi anh.


Tên cướp mang những hành trang qua sông rồi y bỏ đi luôn mặc cho nàng ta ở

bên sông nầy. Đến khi biết được mình bị bỏ rơi, nàng ôm mặt khóc. Với Thiên nhãn,

Đức Đế Thích biết rõ câu chuyện. Ngài muốn cảnh tỉnh nàng ta, hóa hiện thành con

chó chóc đi đến bên nàng. Câu chuyện nầy được giảng rộng trong Bổn Sanh

Pañcakapipāta chi tiết rằng:- Nầy chàng Bà la môn, anh hãy mang hết hành trang qua sông đi, rồi hãy trở lại

rước em với.


- Nầy nàng xinh đẹp ơi, nàng đã chọn tôi không phải là chồng nàng, không phải

là người sống chung với nàng, thay vì người chồng đã cùng nàng chung sống từ lâu.

Nầy nàng thiếu nữ xinh đẹp kia, nàng sẽ chọn người đàn ông xinh đẹp khác thay vì

tôi. Tôi sẽ xa lánh nàng, sẽ đi khỏi nơi nầy thật xa.


- Ai đã cười trong bụi cỏ, ở nơi đây chẳng có sự múa hát hay sự hòa tấu nào mà

người tạo nên cả. Nầy nàng xinh đẹp, nàng có mông tròn đầy, tại sao nàng lại sụt sùi

than khóc?


- Nầy chó chóc, là loài Jambuka ngu si thiếu trí, ngươi không có cá (thịt) rồi ủ rũ

giống như con thú mồ côi.


- Lỗi người thấy thật dễ dàng, còn lỗi mình thì khó thấy, chính nàng vừa bị mất

chồng, vừa bị mất tình nhân. Nàng đang ủ rũ còn hơn ta nữa kìa.


- Nầy thú Jambuka! Chuyện ấy đúng như ngươi nói. Ta sẽ ra khỏi nơi nầy, ta

chắc chắn sẽ tìm được chàng.


- Ngươi nào dùng bát đất được thì cũng dùng bát đồng được, người đã làm việc

ác thuần thục và sẽ làm ác như thế tiếp tục nữa.


Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong Bổn Sanh, Ngài phán rằng:


- Trong thời đó, hiền trí Cūḷadhanuggaha chính là Tỳ khưu trẻ hiện nay, nữ nhân

khi ấy nay chính là thiếu nữ trong hiện tại. Còn Thiên Vương Đế Thích chính là Như

Lai vậy.


Tiếp theo Ngài giáo giới vị Tỳ Khưu trẻ ấy rằng:


- Nầy Tỳ Khưu! Người thiếu nữ ấy đã giết chết hiền trí cao quý ấy chỉ vì thương

yêu người nam vừa gặp mặt trong giây lát như thế. Nầy Tỳ khưu, ngươi hãy cắt đứt ái

dục của ngươi đi, hãy cắt đứt ái dục với nàng thiếu nữ ấy.

 


25 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page