top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 308 - CHƯ TỲ KHƯU TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMUDĀ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Seyyo ayoguḷo bhutto Tatthi aggisikhūpamo Yañ ce bhuñjeyya dussīlo Raṭṭhapiṇḍaṃ asaññato”.

"Tốt hơn nuốt hòn sắt

Cháy đỏ như lửa hừng,

Hơn ác giới, buông lung

Ăn đồ ăn quốc độ."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesalī, đề cập đến chư Tỳ khưu trú gần sông Vaggumudā.


Chuyện nầy thuộc về điều học Pārājika về khoe pháp Thượng nhân:


- Nầy các Tỳ khưu! Có phải các ngươi khoe pháp Thượng nhân, tôn xưng lẫn

nhau đăng đàn việc dâng cúng phải chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.


Nhân đó, Đức Thế Tôn giảng Pháp và Ngài thuyết lên kệ ngôn:


308. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa,

còn hơn làm vị Tỳ khưu sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện

và không thu thúc thân tâm.18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page