top of page
Kinh-phap-cu-cove4.jpg

Kinh Pháp Cú - Kho tàng tinh hoa giáo lý Đức Phật

KINH PHÁP CÚ

Giới thiệu

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. 

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.​

​“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”...

Cover 1-01-01.jpg

423 câu kinh

423 câu kệ & hình vẽ minh hoạ. Được chia thành 26 phẩm.  Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu, Ảnh: Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka

cover 2-01-01.jpg

266 tích truyện

Các tích truyện kể lại bối cảnh Đức Phật giáo hóa tăng chúng, nguồn gốc của 423 câu kệ Kinh Pháp Cú. Dịch giả Thiền Sư Pháp Minh

Cover 1-01-01-01.jpg

Sổ chép

Kinh Pháp Cú

Ấn bản mới, công cụ hỗ trợ việc tu học . Bên cạnh mỗi câu kệ có mã QR quét vào tới thẳng các tích truyện chú giải kinh

423 CÂU KỆ CÓ TRANH MINH HỌA

Các Phẩm

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.​

CÁC TÍCH TRUYỆN

Diễn giải kinh

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.​

SỰ KIỆN

Lịch các khóa thiền

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.​

 • 19:00 21 thg 4, 2023
  Harmony Church, 500 Terry A Francois St. San Francisco, CA 94158, USA
  I’m an event description. Click here to open up the Event Editor and change my text. I’m a great place for you to say a little more about your upcoming event.
 • 19:00 10 thg 4, 2023
  Harmony Church, 500 Terry A Francois St. San Francisco, CA 94158, USA
  I’m an event description. Click here to open up the Event Editor and change my text. I’m a great place for you to say a little more about your upcoming event.
 • 19:00 07 thg 4, 2023
  Harmony Church, 500 Terry A Francois St. San Francisco, CA 94158, USA
  I’m an event description. Click here to open up the Event Editor and change my text. I’m a great place for you to say a little more about your upcoming event.

Chung tay với chúng tôi

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đóng góp cho kinhphapcu.vn. Tôi là một người học Phật tại gia. Khi làm website kinhphapcu.vn, tâm nguyện của tôi là đưa những giáo lý, lời dạy của đức Phật tiếp cận đến nhiều người 1 cách đơn giản nhất

bottom of page