top of page

Không làm mọi điều ác.
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.

KINH PHÁP CÚ

Các phẩm

Skylark Amida

abc - def

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.​

​“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”...

Chung tay với chúng tôi

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đóng góp cho kinhphapcu.vn. Tôi là một người học Phật tại gia. Khi làm website kinhphapcu.vn, tâm nguyện của tôi là đưa những giáo lý, lời dạy của đức Phật tiếp cận đến nhiều người 1 cách đơn giản nhất

bottom of page